Nätverk

Vi arbetar aktivt för att etablera sunda vanor och rutiner där kost, fysisk aktivitet och sömn utgör grunden. Forskningen visar tydligt en sund livsstil har en behandlande effekt och att psykisk ohälsa och ångest motverkas.

Därför lägger vi stor vikt vid kost där vår husfru lagar god mat från grunden. Vi använder inga halvfabrikat och söker aktivt hålla ner sockerintaget. Vi strävar efter att aktivera ungdomarna fysiskt varje dag utifrån deras egna intressen, såväl i organiserad idrott i lokala föreningar som i vardaglig lekfull utomhusaktivitet. Ungdomarnas scheman, måltider och aktiviteter ska all bidra till en normal dygnsrytm.

Vi inventerar nätverket för att identifiera positiva och långsiktiga relationer.

 

Halnagårdens personal och kompetenskrav

 8 st Behandlingsassistenter: socialpedagog, socialpsykolog, behandlingspedagog, undersköterska, handledare, fritidsledare, skötare mm.

2 st Behandlingssekreterare: socionom, socialsekreterare, beteendevetare.

1 st Behandlare: socionom, socialpedagog, mm. med vidareutbildning inom kriminalitet som livsstil och samtalsmetodik.

1 st Husfru: Kock/kokerska i kombination med behandlingsassistent eller behandlingspedagog.

1 st Föreståndare: utbildning i enlighet med de krav som inspektionen för vård och omsorg, IVO kräver för att förestå HVB.

 Bemanning: På Halnagården har vi alltid minst tre personer i tjänst under den vakna delen av dygnet och två på natten.

 

Kollektivavtal finns