Livsföring

Vi arbetar aktivt för att etablera sunda vanor och rutiner där kost, fysiskt aktivitet och sömn utgör grunden. Forskning visar tydligt en sund livsstil har en behandlande effekt och psykisk ohälsa och ångest motverkas.

 

Vi månar om att positiva intressen och fritidsaktiviteter som utvecklats under tiden på Halnagården ska kunna fortsätta i hemmiljön. Genom att erbjuda positiva alternativ får vi också förutsättningar för att motivera ungdomarna till att bryta med destruktiva relationer. Det förekommer även att ungdomar kommer till oss utan etablerade nätverk. I dessa fall försöker vi hjälpa ungdomen att etablera nya relationer och sammanhang.

Vi arbetar aktivt för att etablera sunda vanor och rutiner där kost, fysisk aktivitet och sömn utgör grunden. Forskningen visar tydligt en sund livsstil har en behandlande effekt och att psykisk ohälsa och ångest motverkas. Vi lägger stor vikt vid att laga mat från grunden. En del ungdomar har stort intresse för mat och får då möjlighet att vara delaktiga i matlagningen.

Varje dag erbjuds och motiveras ungdomarna till fysisk aktivitet såsom gymträning, fotboll, cykling och så vidare. Ungdomarnas egna förslag till aktiviteter uppskattas.