Nätverk

Vi inventerar nätverket för att identifiera positiva

och långsiktiga relationer.

  

Halnagården har många olika kontaktytor riktat i syfte att gynna just vår målgrupp. Exempelvis möter vi regelbundet andra mindre HVB-verksamheter. På det viset får vi kunskap om och insyn i ungdomars röst från olika håll utifrån behandlingssammanhanget. Vi får tips och viktig information om vad ungdomar tycker och deras upplevelser. Exempelvis har vi fått tips från ungdom om hur kontaktmannasamtal kan göras ännu bättre.  

I nätverket utbyter man olika erfarenheter. Ett gemensamt dilemma för många placerade barn, är skolgången och placerade barns rätt att få slutföra sin utbildning på gymnasienivå. Det är ett konkret exempel på hur den diskussionen har gynnat våra egna placerade ungdomar på Halnagården.  

Andra exempel på kontakter är de privata arbetsgivarna på orten. Många gånger behöver vi ordna med sysselsättning/praktik för de ungdomar som av olika skäl inte kan gå i skolan. Halnagården har även etablerad kontakt med privat ungdomspsykiatri.